Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi DUYURU KONU: Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri…

 

 

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi

DUYURU

KONU: Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranlarının Güncellenmesi

Bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının elektronik ortamda işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla 2019 yılından itibaren bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, bağımsız denetim raporu bildirimleriyle birlikte, finansal tablolara ait excel dosyalarını Kurumumuza Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi kapsamında iletmeye başlamışlardır.

Söz konusu sistem aracılığıyla bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza raporlanan 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal veriler, kontrollerden geçirilerek, NACE (Avrupa Topluluğu’ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 kodlama sistemine göre belirlenmiş olan 22 Ana ve 272 Alt sektöre uygun bir biçimde oluşturulan finansal tablolar (Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu ve Nakit Akış Tablosu), Kurumumuza ait çalışmaları devam etmekte olan “Finansal Analiz Platformu (FinAP)” projesi aracılığıyla “Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri” başlığıyla Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlere ilişkin finansal tabloların toplulaştırılarak oran analizi  yapılması ve analiz sonucunda şirketlerin zayıf ve güçlü yanlarını, hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını, faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki konumlarını kolaylıkla görebilmelerini ve performans değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmelerini sağlamak amacıyla,  ana ve alt sektörlere ilişkin yıllar itibarıyla finansal analiz oranları (kârlılık analizi, devir hızı analizi, likidite analizi ve finansal yapı analizine ilişkin ortalama oranlar) da yayımlanmaktadır.

Bahse konu sektör verileri ve bunlara ilişkin finansal analiz oranları, 2022 yılı verilerinin FinAP’a aktarılmasıyla beraber güncellenmiştir.

Bağımsız denetime tabi sektör verilerine, bunlara ilişkin finansal analiz oranlarına ve metaveriye erişmek için tıklayınız

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KGK

Print Friendly, PDF & Email