2021 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer)  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

 

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

 

2021 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2021 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için tıklayınız

 
İlginizi Çekebilir
2021 Yılı Pratik Bilgiler
2021 Vergi Dilimleri
2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi
Print Friendly, PDF & Email