5510 Sayılı Kanun 81 inci Maddesi İkinci Fıkrası Süre Uzatımı 23 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31048 Karar Sayısı: 2137 5510 sayılı Sosyal Sig…

 

 

6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

 

 

5510 Sayılı Kanun 81 inci Maddesi İkinci Fıkrası Süre Uzatımı

23 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31048

Karar Sayısı: 2137

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


TÜRMOB Açıklaması İçin Tıklayınız


22/2/2020 TARİHLİ VE 2137 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email