VUK ve KVKG Tebliğleri Yayımlandı 14 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31835 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) – VUK 537 Kurumlar Ver…

 

 

VUK ve KVKG Tebliğleri Yayımlandı

 

VUK ve KVKG Tebliğleri Yayımlandı

14 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31835

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) – VUK 537

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

Print Friendly, PDF & Email