Defter Beyan Duyurusu – Genç Girişimci Kazanç İstisnası 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “…

 

 

Defter Beyan Duyurusu – Genç Girişimci Kazanç İstisnası

Defter Beyan Duyurusu – Genç Girişimci Kazanç İstisnası

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır” ifadesi yer almaktadır.

Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanacak mükelleflerin söz konusu tebliğ kapsamında yer alan düzenlemeler doğrultusunda; “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosu doldurulduktan sonra Kazanç Bildirim Detay” tablosunu doldurulması suretiyle yıllık gelir vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: GİB

Print Friendly, PDF & Email