Mart 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2022 09/03/2022 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

 

Mart 2022 Vergi Takvimi

Mart 2022 Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/03/2022 09/03/2022 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2022 10/03/2022 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2022 15/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 21/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
16/03/2022 24/03/2022 1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/03/2022 25/03/2022 1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 28/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 28/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 28/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2022 31/03/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2022 31/03/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/03/2022 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
01/03/2022 31/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 31/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 31/03/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/03/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2022 31/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2022 31/03/2022 Şubat 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2021 31/03/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/03/2022 2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi
01/12/2021 31/03/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Kaynak: GİB

Print Friendly, PDF & Email