SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de ya… 

 

 

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı

SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK

Print Friendly, PDF & Email