Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu (2020 Dönemi) yayımlanmıştır. Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) ilgili…

 

 

KGK – 2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu Yayımlandı

Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu (2020 Dönemi) yayımlanmıştır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) ilgili hükümleri uyarınca düzenledikleri denetim sözleşmesi ve denetim raporlarını (BDY m.34/1-b), mesleki sorumluluk sigortası poliçelerini (BDY m.34/1-ç), son takvim yılına ait gelirlerini (BDY m.34/1-d) ve son takvim yılına ait şeffaflık raporlarını (BDY m.36/1) Kurumumuza bildirmek zorunda olup söz konusu bildirimler BDY’nin 47’nci maddesi uyarınca Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan söz konusu bildirimler, mevzuata aykırı bir durumun bulunup bulunmadığının kontrolü amacıyla düzenli olarak uzaktan gözetim faaliyetine tabi tutulmaktadır.

Kurumumuz tarafından yapılan uzaktan gözetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu rapor, “2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri” uyarınca gözetim kapsamına alınan bildirimler üzerinde yapılan kontrollerin sonuçlarını içermektedir.

Bu kapsamda raporun birinci kısmında uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde her bir bildirim bazında kontrolü yapılan gözetim konuları anlatılmış, ikinci bölümde ise “2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri” çerçevesinde tespit edilen bulgulara yönelik detay bilgiler verilmiştir.

2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Print Friendly, PDF & Email