2021 İkinci Dönem Harcırah Tutarları 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tu… 

 

 

2021 İkinci Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

 

2021 İkinci Dönem Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

ÖZET:

1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2021 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre 1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir.

 

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre söz konusu Karar, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (1. Mükerrer) sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 6/01/2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 Genelgesi(1) dikkate alınarak yenilenmişti.

Bu defa aynı Genel Müdürlüğün 7/7/2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelgesinde 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0.179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2.814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0.057019) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre Gelir Vergisi Kanunu’na göre yurtiçi ve yurtdışı vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

I) Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

1-) 1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 dönemi vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 1.Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (H) Cetvelinde yer alan 2021 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2021 yılı Ocak Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştı.

(1) Söz konusu Genelgede 1/1/2021-30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,165786), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

1.1.2021-30.06.2021 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna  Gündelik  Tutarı (TL) Harcıraha Esas  Alınacak Sütun
   4,169.88 TL ve fazlası 73,50 II
4,140.04 – 4,169.87 TL arası 61,65 III
3,775.31 – 4,140.03 TL arası 57,55 IV
3,311.11 – 3,775.30 TL arası 54,05 V
2,746.61 – 3,311.10 TL arası 47,65 VI
2,746.60 TL ve daha azı 46,35 VII
 

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık    2021 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.7.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna  Gündelik  Tutarı (TL) Harcıraha Esas  Alınacak Sütun
     4,522.26     TL ve fazlası 73,50 II
         4,489.90 – 4,522.25             TL arası 61,65 III
         4,094.34 – 4,489.89             TL arası 57,55 IV
         3,590.91 – 4,094.33             TL arası 54,05 V
         2,978.70 – 3,590.90             TL arası 47,65 VI
          2,978.69      TL ve daha azı   46,35 VII

Tamamı İçin Aşağıdaki Linkimize Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Print Friendly, PDF & Email