Mesleki Eğitimlere ve Organizasyonlara Katılım Ücretlerinin Gider Kaydı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı; mesleki faaliyetin yürütebilmesi için zorun.

 

 

Mesleki Faaliyetin Yürütülebilmesi İçin Zorunlu Olan Eğitimlere ve Organizasyonlara Katılım İçin Ödenen Ücretlerin Gider Kaydı

 

ÖZET:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vermiş olduğu 14.04.2021 tarih ve 341666 sayılı Özelgesinde;

− Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olan eğitimler ve mesleki sempozyum ve kongreler gibi organizasyonlara katılım için yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğunu,

− Bilirkişilik faaliyeti öncesinde alınan eğitimler ile konkordato komiserliği listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik eğitimleri için yapılan ödemelerin ise söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi nedeniyle, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı; mesleki faaliyetin yürütebilmesi için zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara (TÜRMOB Eğitimleri, KGK Eğitimleri, bilirkişilik eğitimleri, konkordato eğitimleri v.b.) katılım için ödenen ücretlerin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilip indirilmeyeceği ile bu harcamalara yönelik yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu ile ilgili istenilen görüş talebi için vermiş olduğu 14.4.2021 tarihli ve 341666 sayılı Özelgesinde;

− Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olan eğitimler ve mesleki sempozyum ve kongreler gibi organizasyonlara katılım için yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğunu,

− Bilirkişilik faaliyeti öncesinde alınan eğitimler ile konkordato komiserliği listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik eğitimleri için yapılan ödemelerin ise söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi nedeniyle, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığını,

− Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olan eğitimler, mesleki sempozyum ve kongreler gibi organizasyonlara katılım için yapılan ödemelere ilişkin KDV tutarlarının genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğunu,

− Bilirkişilik faaliyeti öncesinde alınan eğitimler ile konkordato komiserliği listesine kaydolabilmek için alınan komiserlik eğitimleri için yapılan ödemelerin, serbest meslek kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’na göre indirimi kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmesi nedeniyle, söz konusu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV’nin KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılamayacağını,

belirtmiştir.

Birliğimiz tarafından talep edilen Özelge Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Sayı: 62030549-120[68-2021/65]-341666

Özelge İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email