2021 Yılı 4447 Sayılı Kanun Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28 13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31363 Karar Sayısı: 3423 4447 sayılı İşsizlik Sigo…

 

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423)

 

2021 Yılı 4447 Sayılı Kanun Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28

13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31363

Karar Sayısı: 3423

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a) Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

b) Geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde,

c) Geçici 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yedinci fıkrası ile geçici 28 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

12 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Print Friendly, PDF & Email