TÜRMOB – Meslek Etiği Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalış…

 

 

TÜRMOB – Meslek Etiği

TÜRMOB – Meslek Etiği

Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalışmalarından yararlanılmaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların başında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na bağlı Etik Komitesi (International Federation of Accountants Ethics Committe-IFAC) ve Amerikan Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (The American Institute of Certified Public Accountants-AIC-PA) gelmektedir.

Bu kuruluşların çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de meslekle ilgili yapılan düzenlemelerde TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği) ilk olarak 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik‘i yayınlamış; daha sonra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler-Ek1 şeklinde Yönetmeliği düzenlemiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının ilk sürümünü, 21.05.2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının güncellenen sürümü, 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının (Bağımsızlık Standartları Dâhil) son sürümü, 22.09.2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

SUNUŞ

En büyük sermayesi güven olan, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin temel ilkelerinin başında etik gelmektedir. TÜRMOB, Odalarımız ve meslektaşlarımız etik konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalarla bu alanda ülkemizde öncülük yapmaktadır.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan ve üye ülkelerce uygulanması istenen önemli düzenlemelerden birisi de etik ilkelerdir.

TÜRMOB, IFAC etik ilkeleri ile de uyumlu olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliği” 19.10.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile birlikte TÜRMOB bünyesinde, bir Etik Kurul oluşturuldu. Etik Kurul, tüm meslek mensuplarının en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensupları kitlesi hedefine ulaşmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

TÜRMOB Etik Kurulumuz tarafından hazırlanan “Meslek Etiği” çalışmamızı meslektaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Etik Kurul üyelerimize bu faydalı çalışmayı hazırlamalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, çalışmanın meslektaşlarımıza ve ilgililere yararlı olmasını temenni ederim.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

 

Tamamı İçin Tıklayınız

 
 
Print Friendly, PDF & Email