Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS’leri Uyg…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı – Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS’leri Uygulamayan İşletmeler İçin

MODÜL 9 – FİNANSAL ARAÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR

1. GİRİŞ

Bu bölüm, şirketlerin ihraç ettikleri veya sahip oldukları finansal araçların ve ihraç edilen özkaynak araçlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin ilkeleri düzenlemektedir. Bu kapsamda bu bölüm finansal araçları ve özkaynakları ayrı olarak ele almaktadır.

Finansal araçlar; bir işletmenin finansal varlığının, başka bir işletmenin de finansal yükümlülüğünün veya özkaynak aracının artmasına neden olan sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. Finansal araçlar finansal varlıklar ve finansal yükümlülüklerden oluşmaktadır.

İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde kullandıkları pek çok unsur finansal araç tanımını karşılamaktadır. Finansal araçların en yaygın örnekleri arasında nakit, banka mevduatları, menkul kıymetler ve banka kredileri yer almaktadır. Dolayısıyla, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin neredeyse bütün işletmeler finansal tablolarına finansal varlık veya finansal yükümlülükleri yansıtmaktadır. Bu nedenle finansal araçlar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir paya sahiptir.

Bu bölümde finansal varlık ve yükümlülükler tanımlanmakta ve finansal araçların ilk muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde muhasebeleştirilmesi, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bununla birlikte bu bölümde, türev ürün kullanılarak yapılan finansal riskten korunma işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin korunma muhasebesi hükümlerine de yer verilmektedir.

Finansal araçların yanı sıra bu bölümde özkaynağı oluşturan unsurlar ve özkaynağa ilişkin işlemlerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı düzenlenmektedir. Özkaynak; işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda özkaynak bileşenlerine örnek olarak; işletme ortaklarının ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği sermaye tutarı, geçmiş yıllar karları veya zararları, dönem karından ayrılan yedekler ve BOBİ FRS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi öngörülen kazançlar (örneğin maddi duran varlık yeniden değerlemesinden kaynaklanan kazançlar) gösterilebilir.

Tamamı İçin Tıklayınız

KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü

Print Friendly, PDF & Email