Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği 05 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31235 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 3/6/20… 

 

 

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği

05 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31235

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Taahhütnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Türkiye İş Kurumu tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan çalışanların dışında kalan çalışanlar ve kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sürelerin dışında kalan süreler için ödenmesi gereken ücretlerin tarafımızca ödendiğini,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/6/2020 31144
Print Friendly, PDF & Email