2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yuriçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Ha…

 

 

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları – 01 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020

 

2020 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yuriçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2020 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ve ayrıca Temmuz aylarında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre 1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir.

25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştı.

Buna göre söz konusu Karar, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 6/07/2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısı(1) dikkate alınarak aşağıdaki gibi yenilenmiştir.

I-) Vergiden İstisn a yurtiçi harcırah tutarları

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2020 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2020 yılı Temmuz Aralık dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

(1) Söz konusu Yazıda 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,048985) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

1.7.2020-31.12.2020 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna  Gündelik  Tutarı (TL) Harcıraha Esas Alınacak Sütun
3,885.08 TL ve fazlası 66.85 II
3,857.28 – 3,885.07 TL arası 56.10 III
3,517.46 – 3,857.27 TL arası 52.35 IV
3,084.97 – 3,517.45  TL arası 49.15 V
2,559.03 – 3,084.96  TL arası 43.35 VI
2,559.02 TL ve daha azı 42.15 VII

II-) Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre 1 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Print Friendly, PDF & Email