KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin s… 

 

 

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin süreler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında söz konusu bildirimler için Yönetmelikte düzenlenen bildirim sürelerinin ertelenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, Yönetmelik uyarınca Kurumumuza yapılacak bildirimlerden;

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31/05/2020’den önceye denk gelen bildirimlerin 31/05/2020 tarihine kadar,
  • Zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlerin ise 31/05/2020 tarihine kadar,

yapılması uygun görülmüştür.

Tüm denetim kuruluşu ve denetçilere önemle duyurulur.

Kaynak: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Print Friendly, PDF & Email