Kamu Gözetimi 75935942-050.01.04-[01/38] 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KUR…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

 

Kamu Gözetimi 75935942-050.01.04-[01/38]

12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31066

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/38]

Karar Tarihi: 05/03/2020

Konu: Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS l’de Yapılan Değişiklikler)

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Classifıcation of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1)” başlığıyla yayımlanan “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1 ’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması

TMS l’de Yapılan Değişiklikler

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nda Yapılan Değişiklikler

69, 73, 74 ve 76’ncı paragraflar değiştirilmiştir. 72A, 75A, 76A, 76B ve 139U paragrafları eklenmiştir. 139 D paragrafı silinmiştir. 70, 71,72A ve 76A paragrafından önce başlıklar eklenmiştir. 70, 71, 72 ve 75’nci paragraflar değiştirilmemiş olup, okuma kolaylığı sağlamak amacıyla metinde yer verilmiştir. Yeni eklenen metin altı çizili olarak, silinen metin ise üzeri çizili olarak gösterilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email