Denetim Kuruluşları Yıllık Harç Ödemeleri Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip…

 

 

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşları Yıllık Harç Ödemeleri

Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı Harçlar Kanununa (Kanun) Ekli 8 sayılı tarifenin XIV’üncü bölümünün “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı birinci sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekmektedir.

2020 yılı için geçerli olan tutarlar aşağıda gösterilmiştir*:

YETKİ TÜRÜ TUTAR
KAYİK Dahil

(Vergi Kodu: 9224)

25.932,00 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i
KAYİK Hariç

(Vergi Kodu: 9226)

12.965,60 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i

Bu kapsamda, Kanunun 113’üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerektiği hususu,

Tüm denetim kuruluşlarına önemle duyurulur.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Print Friendly, PDF & Email