Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama İç Genelgesi 2020/1 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[165…

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – Uygulama İç Genelgesi 2020/1

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Uygulama İç Genelgesi 2020/1

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: 29537098-010.06.01[165]-E.8060

Tarih: 16/01/2020

Konu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO. 2020/1

Bilindiği üzere, 13 1/2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik) ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülerle yapılan düzenlemeler sonrasında vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar bu İç Genelgenin konusunu oluşturmaktadır.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin anılan Sirküler ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adlan ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)“nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde;

1- Öncelikle “0095 – ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” vergi türünden mükellefiyet açılacaktır.

2-1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir şifre verilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ek: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu

Print Friendly, PDF & Email