VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Tebliği 512 23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30987 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

 

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Tebliği 512

23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30987

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Print Friendly, PDF & Email