İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

1

İşe Başvuru Formu

2

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

3 İş Akdi Sözleşmesi

4

İşçiye Ait Kimlik Bilgileri

5

Yerleşim Yeri Belgesi (Adres değişikliğinde yenilenmelidir)

6

Aile Durum Bildirimi Formu(Eşinin ve çocuklarının kimlik fotokopileri)

7

Sağlık Raporu (Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden Alınacak)

8

Adli Sicil Kaydı

9

Özürlü İşçi Çalıştırıyorsa Sakatlık Raporunun Fotokopisi ve Defterdarlıktan İndirim Uygulanacağına Dair Almış Olduğu Yazı

10

Her Ay Maaşını Gösterir Hesap Pusulaları ve Ücret Bordroları

11

Askerlik Durumunu Gösteren Belgeler

12

Kan Grubunu Gösterir Belge

13

Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

14

İşçi Hakkında İşyerinde Düzenlenmiş Tutanaklar(İhtarlar,Tespitler,İfadeler,Dilekçeler Vb.)belgeler

15

Vesikalık Fotoğraf

* Bu belgelere ilave olarak işverence dosyada bulunması istenilen kayıt ve belgeler ilave edilebilir