Aylık Yıllık Enflasyon Verileri

TÜİK VERİLERİNE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  (Aylık  ÜFE )

Aylar 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Ocak -0,05 0,42 0,23 0,58 2,36
Şubat 0,95 2,56 1,17 1,66 1,72
Mart 0,97 3,17 0,29 1,94 1,22
Nisan 0,80 4,50 0,65 2,35 0,61
Mayıs 0,39 2,12 -0,05 -1,15 0,15
Haziran -0,11 0,32 0,94 -0,50 0,01
Temmuz 0,06 1,25 -0,71 -0,16 -0,03
Ağustos 0,85 -2,34 0,42 1,15 1,76
Eylül 1,02 -0,90 0,62 0,51 1,55
Ekim -0,13 0,57 0,28 1,21 1,60
Kasım 0,89 -0,03 1,29 -0,31 0,65
Aralık O,15 -3,54 0,66 1,31 1,00TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Aylık TÜFE)

Aylar 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Ocak 1,00 0,80 0,29 1,85 0,41
Şubat 0,43 1,29 -0,34 1,45 0,73
Mart 0,92 0,96 1,10 0,58 0,42
Nisan 1,21 1,68 0,02 0,60 0,87
Mayıs 0,50 1,49 0,64 -0,36 2,42
Haziran -0,24 -0,36 0,11 -0,56 -1,43
Temmuz -0,73 0,58 0,25 -0,48 -0,41
Ağustos 0,02 -0,24 -0,30 0,40 0,73
Eylül 1,03 0,45 0,39 1,23 0,75
Ekim 1,81 2,60 2,41 1,83 3,27
Kasım 1,95 0,83 1,27 0,03 1,73
Aralık 0,22 -0.41 0,53 -0,30 0,58ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  (Yıllık  ÜFE )

Aylar 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Ocak 9,37 6,44 7,90 6,30 10,80
Şubat 10,13 8,15 6,43 6,82 10,87
Mart 10,92 10,50 3,46 8,58 10,08
Nisan 9,68 14,56 -0,35 10,42 8,21
Mayıs 7,14 16,53 -2,46 9,21 9,63
Haziran 2,89 17,03 -1,86 7,64 10,19
Temmuz 2,08 18,41 -3,75 8,24 10,34
Ağustos 3,72 14,67 -1,04 9,03 11,00
Eylül 5,02 12,49 0,47 8,91 12,15
Ekim 4,41 13,29 0,19 9,92 12,58
Kasım 5,65 12,25 1,51 8,17 13,67
Aralık 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yıllık TÜFE)

Aylar 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Ocak 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90
Şubat 10,16 9,10 7,73 10,13 4,16
Mart 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99
Nisan 10,72 9,66 6,13 10,19 4,26
Mayıs 9,23 10,74 5,24 9,10 7,17
Haziran 8,60 10,61 5,73 8,37 6,24
Temmuz 6,90 12,06 5,39 7,58 6,31
Ağustos 7,39 11,77 5,33 8,33 6,65
Eylül 7,12 11,13 5,27 9,24 6,15
Ekim 7,70 11,99 5,08 8,62 7,66
Kasım 8,40 10,76 5,53 7,29 9,48
Aralık 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45