TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesin…

 

 

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi uygulamaya açılmış olup, bu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden yüklemeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesi vermesi gereken mükellefler, mükellefiyet açılışı için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Turizm Payı Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi doldurmak suretiyle veya Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine (Adi ortaklıklar için KDV yönünden) dilekçe ile müracaatta bulunabilirler.

.

 

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1

Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

Print Friendly, PDF & Email